Ons verhaal

Lees, leer, vraag en beleef in Bibliotheek Kerkrade e.o.

In 2021 waren wij de Beste Bibliotheek van Nederland.

Laagdrempelig en toegankelijk
Bibliotheek Kerkrade e.o. is een bibliotheek voor en van alle inwoners van Kerkrade, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld. We zijn een ontmoetingsplaats waar je elkaar via uitdagende programmering kan ontmoeten. Bij ons kun je deelnemen, kennis en informatie opdoen, leren, lezen, jezelf ontwikkelen en, waar mogelijk, samen activiteiten organiseren.

Vertrouwd en inspirerend
We zijn geen traditionele bibliotheek waar het alleen om het uitlenen van boeken gaat. Wel is en blijft onze collectie een van onze belangrijkste producten. Boeken gebruiken of lenen kan daarnaast het startpunt óf eindpunt zijn om kennis of inspiratie te halen, te delen of te gebruiken als inspiratiebron voor activiteiten en programmering.

Programmering

Onze programmering is interessant en prikkelend voor de stad, de regio en over de landsgrenzen heen. Samen met Parkstad Limburg Theaters (PLT), Stichting SMK en andere (culturele) partners ontwikkelen we programmering om de reuring in HuB.Bibliotheek Kerkrade te versterken. Maar niet alleen daar. Ook in de andere vestigingen of andere plekken in de stad of het dorp kunnen activiteiten plaatsvinden. Juist om iedereen te bereiken.

Communities
Alle activiteiten van de bibliotheek zijn gericht op het prikkelen, inspireren, binden en boeien van groepen mensen met dezelfde interesse, hobby of vragen én individuen met een eigen (leer-)vraag. We helpen communities te vormen, die met kennis en kunde van de medewerkers en anderen samen bouwen aan aanvullende programmering in de bibliotheek.


Onafhankelijk en deskundig
Met onze programmering sluiten we aan bij de interesses en kennis van groepen deelnemers, maar zorgen zo ook voor verbinding en participatie. We bieden een samenhangende programmering voor vele verschillende doelgroepen in de stad, mede ontwikkeld door de stad zelf. Daarmee stijgt het eigenaarschap en ontwikkelt de programmering voortdurend. We zijn regisseur dan wel structurele ketenpartner in verschillende trajecten in het sociale domein, onderwijs en cultuur.

Sociaal, cultureel en maatschappelijk betrokken

We programmeren samen met de stad en het culturele middenveld en sluiten hierdoor optimaal aan bij de vragen die leven én de uitdagingen die er zijn. We zijn de spin in het web binnen het speelveld van culturele maatschappelijke ontwikkelingen, het sociale domein, onderwijs en cultuur. We zijn er voor alle inwoners. Of deze inwoners nu zeer jong of oud zijn, belezen of laaggeletterd, pas kennis maken met cultuur of al ervaren zijn, met of zonder specifieke vragen: we zijn er voor jou.
 

Onze ambitie

We zorgen er - samen met onze partners - voor dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. Samengevat:

  • We stellen kennis en informatie ter beschikking
  • We bieden mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  • We bevorderen lezen en laten mensen kennismaken met literatuur
  • We organiseren ontmoeting en debat
  • We laten mensen kennismaken met kunst en cultuur

Onze doelstellingen en route zijn verwerkt in een beleidsplan met een meerjarenplan 2021-2024 als kader om onze ambities te realiseren. In elke gemeente krijgt dit plan een eigen accent op basis van de vraag en behoefte van de gemeente.

Onze dienstverlening

De bibliotheek:

  • is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen
  • ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang ontwikkelen’: basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid
  • is een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier, het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale vaardigheden
  • is een informatiepunt voor vragen over de (digitale) overheid
  • biedt een fysieke én online collectie voor jeugd en volwassenen