Over ons

Onze ambitie

We zorgen er - samen met onze partners - voor dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. Samengevat:

  • We stellen kennis en informatie ter beschikking
  • We bieden mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  • We bevorderen lezen en laten mensen kennismaken met literatuur
  • We organiseren ontmoeting en debat
  • We laten mensen kennismaken met kunst en cultuur

Onze doelstellingen en route zijn verwerkt in een beleidsplan met
een meerjarenplan 2021-2024 als kader om onze ambities te realiseren. In elke gemeente krijgt dit plan een eigen accent op basis van de vraag en behoefte van de gemeente.

 

Onze dienstverlening

De bibliotheek

  • is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen
  • ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang ontwikkelen’: basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid
  • is een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier, het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale vaardigheden
  • is een informatiepunt voor vragen over de (digitale) overheid
  • biedt een fysieke én online collectie voor jeugd en volwassenen